Druhy masáží

Poznáme nespočetné množstvo spôsobov ako spraviť masáž. V zásade by mohli byť rozdelené medzi čiastočné masáže a masáže celého tela. Pri čiastočných masážach sa sústredíme len na určitú časť tela. Napríklad pri masáži tváre sa staráme len o revitalizáciu pleti na tvári. Vo väčšine prípadov sú však obe formy masáže kombinované tak, že môže dôjsť k všestrannej pohode. Pre každý typ sú charakteristické rôzne masážne nástroje alebo techniky. Napríklad aromaterapeutické masáže sú účinné preto, lebo sú pri nich použité rôzne éterické oleje.

Väčšina typov masáží sa zásadne od seba navzájom odlišujú, pretože sú zamerané na rôzne liečebné metódy a ciele liečby. Tieto rozdiely možno pozorovať už aj v činnostiach na tele. Výber je veľký a môžete si vybrať medzi širokou škálou masáží.

Nie vždy musí byť masáž medicínsky odôvodnená. V mnohých prípadoch sa používa iba pre relaxáciu, odbúranie stresu a fyzickú či psychickú pohodu. Popri klasickej masáži, ktorá je tiež uznaná z lekárskeho hľadiska, existujú aj iné druhy masáží medzi ktoré patria aj napríklad reflexné.

Aké druhy masáží poznáme?

 • Masáž so spievajúcimi miskami slúži na relaxáciu.

 • Akupresúra a shiatsu – určité časti tela sú aktivované a stimulovanej tlakom. Takmer všetky metódy používajú na masáž ruky.

 • Reflexná masáž

 • Tvárová masáž

 • Celotelová masáž

 • Bylinná masáž

 • Masáž s kefou – pomáha z kože eliminovať toxíny a kyseliny

 • Olejová masáž – masíruje sa nižšia svalová štruktúra a celý organizmus môže byť pozitívne ovplyvnený.

 • Ajurvédskej masáže

 • Interferenčná masáž

Typy masážnych pomôcok

Často sa pri masážach používajú okrem rúk aj iné nástroje. Patrí medzi nich napríklad oslobodzujúca vákuová masáž alebo liečba bankami. Tieto sa používajú pri početných sťažnostiach alebo pri boji s celulitídou.

Je potrebné spomenúť stimuláciu nervových vlákien vodou alebo tlakom. To zahŕňa napríklad, hydromasáž, pri ktorej sú použité špeciálne vzduchové trysky. Medzi istý druh masáži patria aj terapie, keďže určite treba niekedy pomasírovať nielen telo, ale aj dušu.

Netradičné formy terapií

 • Liečba pomocou hypnózy – hypnoterapia

 • Terapia s delfínmi

 • Nahá terapia by nám mala pomôcť akceptovať svoje telo

 • Joga je tiež určitým druhom modernej terapie

Ajurvédske masáže

Už tisíce rokov sa používajú na získanie lepšieho zdravia, dosiahnutie dlhovekosti a pre dobrý spánkový cyklus.

Dôležitú úlohu pri tomto druhu masáže zohrávajú marmové body tzv. Marmy. Sú to fiktívne uzlové body na našom tele, kde sa podľa indických mudrcov stretáva a prepája naše telo s dušou. Sú to miesta s najvyššou citlivosťou. Poznatky o takýchto bodoch boli po stovky rokov využívané pri liečbe, ale aj v bojových športoch, kde sa bojovníci učili zasiahnuť na tele súpera práve tieto citlivé body, aby ho oslabili.

Ak dôjde nejakým spôsobom k poškodeniu marmy, ovplyvní to celý organizmus a aj náš život a životný štýl. Životná energia prána (čchi) neprúdi tak, ako doteraz a ako je stanovené. Ľudské orgány nemajú dostatok energie a začnú postupne slabnúť a tak sa narúša ich funkčnosť a je viac pravdepodobné, že budeme chorý. Niektorí sa domnievajú, že ak chýba veľké množstvo energie, tak môže nastať až smrť človeka.

Naopak, pozitívna stimulácia týchto bodov obnovuje v tele kolobeh životne dôležitej energie a organizmus znovu naberá sily a začne opäť harmonicky pracovať.